Transport & Montage

Algemeen

Onze bedrijven werken op basis van een landelijke dekking. Met enige regelmaat verzorgen wij ook wel activiteiten over de grens. Door onze capaciteit en flexibele inzet zijn wij in staat om aanzienlijke volumes te verwerken, op gezette tijden en naar wens van onze klanten. Onze inzet en netwerk optimalisatie doet eveneens recht aan de wensen bij ons en onze klanten om het milieu te (be)sparen en een lagere CO2 uitstoot met elkaar te realiseren.

Planning

Vanuit onze planning wordt iedere dag georganiseerd en systematisch invulling gegeven aan de juiste verwerking van de vrachtorders. Ondersteund met moderne techniek en communicatie middelen zijn de lijnen duidelijk, kort en flexibel. Door de combinatie met ervaren en doorgewinterde krachten krijgen reeks en tijd en eventuele bijzondere transporten allen de juiste aandacht en invulling. Terugkoppeling en rapportage van de gang van zaken daarbij inbegrepen. De uitvoering is geënt om probleem voorkomend en oplossend te werk te gaan. Rechtstreekse communicatie met de bouw/afnemer en het verzorgen van de afroep-expeditie voor onze opdrachtgevers zijn mogelijke (en bestaande) optimalisaties en bieden de gewenste resultaten.

Chauffeurs

Onze chauffeurs beschikken over de benodigde kwalificerende papieren, aanvullende certificaten (TCVT, VCA, BRL) en ervaring naar gelang de soort van activiteiten waar zij zich bezig mee plegen te houden en / of de combinatie waarmee zij rijden.

Materieel

Onze materieel vloot en de daarbij behorende transportvoorzieningen verkeren in goede operationele staat van onderhoud. De combinaties voldoen aan de gestelde kwalificaties en beschikken over de goede inrichting en de passende en vereiste voorzieningen voor een goed en veilig transport. Veilige voorzieningen tbv ladingzekering en (al dan niet bijzondere) onderstoppingen zijn als vanzelfsprekend “speerpunten”voor ons.

Eigen werkplaats, onderhoudsmonteurs en lasmeester

Wij beschikken over een eigen professionele, milieuvriendelijke en goed uitgeruste werk- & wasplaats om het materieel tip top en in veilige staat te houden. Zowel ervaren monteurs als een eigen lasmeester (ook ingezet tbv de nodige transport voorzieningen) zijn hiervoor dagelijks full-time in de weer.