Barrier wegenwerk

Het “Wegenwerk”

Barrier montage (staal en beton)

Met gekwalificeerde mensen (VCA/BRL) en het juiste materieel en “PBM” uitrusting voeren wij kleine en grote werken uit. Het een en ander binnen de strakke planningen van de uitvoering en dat inmiddels ook al weer meer dan 25 jaar. Planning, voorbereiding, aanvoer en montage, de verplaatsing in het werk en vervolgens de demontage en afvoer met bijbehorende werkrapportage zijn bij ons in betrouwbare en ervaren handen. Dit geldt ook voor de in dit werk evenzeer belangrijke organisatie van de veiligheid